Eesmärk on pakkuda parima hinna ja omaduste suhtega servereid eelkõige VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtete) ja kodutarbijate segmendis.

Keskendume kahte tüüpi serveritele, kasutades aastate jooksul ka suurettevõtetes järgi proovitud vabavaralist tarkvara ning sellega kokkusobivuse osas testitud riistvara. Serverid komplekteeritakse vastavalt tellija vajadustele ja on hõlpsasti laiendatavad.

 
 

Hyper-converged tüüpi universaalserverid - tooteperekonna nimi HyperTeabur - tagavad oma hinnaklassis haruldase Enterprise-level andmete turvalisuse. Virtuaalmasinate, dockerite, jailide ja kiire võrguühenduse abil on VKE kasutajail võimalus praktiliselt kõik ettevõtte jaoks olulised IT-rakendused sellesse serverisse majutada.

 

HyperTeabur serverid koosnevad kolmest põhikomponendist:


1. Hoolikalt valitud ja testitud riistvarast andmete suurema turvalisuse tagamiseks võrreldes tavaarvutite ja lihtsate SOHO NAS serveritega.

Kuna heal tasemel turvalisuse tagamine ja hea laiendatavus nõuavad iseenesest kallimate komponentide kasutamist (viies serveri hinda üles), siis optimeerisime kogu riistvara selliselt, et lisaks turvalisele failiserverile toimiks arvuti ka efektiivse multifunktsionaalse serverina, hoidmata kokku mõnekümne euro jagu protsessori kiiruselt või mälu mahult, mis odavamate SOHO NAS seadmete puhul võib kiiresti muutuda oluliseks kitsaskohaks.

 

2. Kettamassiivist, mille õige ülesehitus on andmete turvalisuse tagamisel kriitiline.

Kettamassiiv tuleks lisaks valida vastavalt andmete eeldatavale mahule ning soovitavale ligipääsu kiirusele.


3. Tarkvarast, mis oskab serveri riistvara poolt pakutavaid võimalusi efektiivselt rakendada.

Kõikides HyperTeabur serverites on kaasas TrueNAS CORE tarkvara ja riistvara komponendid on valitud selliselt, et sobiksid hästi FreeBSD/TrueNAS-iga kokku. TrueNAS on meie eelistus, kuna on pikaajaliselt arendatud (stabiilne), hea laiendatavusega ning FreeBSD on hetkel turvalisima ZFS failisüsteemi algne ning loomulik keskkond.

 
 

Virtuaalmasinate (VM) jooksutamiseks mõeldud serverid (tooteperekonna nimi FlexiVM) on mõeldud eelkõige ettevõtetele, kus vajatakse pidevalt töös olevaid VM-e. Tarkvarana eelistame vabavaralist XCP-ng Hypervisorit. See võimaldab hallata ühest haldusliidesest mitut FlexiVM serverit ning pakub ka mitme samaaegse kasutaja katkematu töö tagamiseks hädavajalikke võtmekomponente, näiteks live-migration funktsiooni (võimaldab nii VM-e, kui nende näiteks NAS-i kettamassiivis paiknevaid andmeid tõsta ühest serverist teise, ilma tööd katkestamata). Sellised Enterprise-level funktsioonid on tavaliselt saadaval vaid koos mitmeid tuhandeid maksva tarkvaraga.

 
 

IT-tugi, infrastruktuuri arendamine ja nõustamine.

Ettevõttele tagab optimaalse tulemuse kaasaegne ja tasakaalustatud IT infrastruktuur. Teabur OÜ pakub omalt poolt üldist nõustamist (serverid, võrguseadmed, töökoha arvutid, printerid jne) ja müüb järgi proovitud ning ennast heast küljest näidanud tooteid, et vältida olukorda, kus näiteks kehva võrguseadme pärast kannatab kogu kontori töökeskkond.

 

Kasutades põhjalikke teadmisi ja pikaajalisi kogemusi IT valdkonnas, suudame pakkuda tuge nii riistvarale, kui ka tarkvarale. Valdav osa SOHO NAS seadmete müüjatest tuge ei paku, Enterprise seadmete puhul on aga kulud oluliselt suuremad.

 
 

Üldteave

Lähtuvalt sellest, et meie potensiaalsete klientide seas on erinevate elualade inimesi, kes ei ole serverite võimalustega kursis, samuti väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, kus ei ole palgalist IT spetsialistide meeskonda, lisame olulisemad aspektid, mida serveri valimisel jälgida.

 

On arusaadav, et tutvustav materjal peaks olema korrektses eesti keeles, paraku areneb IT valdkond kiiremini, kui eesti keel ja eestikeelseid terminineid lahti selgitavad materjalid järele jõuavad. Kui inimene soovib termini kohta Internetiotsingu abil leida põhjalikku selgitust, annab ingliskeelsete erialaterminite kasutamine oluliselt paremaid tulemusi, seetõttu oleme eestikeelsesse juttu pikkinud ka üldkasutatavaid inglikeelseid IT termineid.