Üldteave

Lähtuvalt sellest, et meie potensiaalsete klientide seas on erinevate elualade inimesi, kes ei ole serverite võimalustega kursis, samuti väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, kus ei ole palgalist IT spetsialistide meeskonda, lisame olulisemad aspektid, mida serveri valimisel jälgida.

 

On arusaadav, et tutvustav materjal peaks olema korrektses eesti keeles, paraku areneb IT valdkond kiiremini, kui eesti keel ja eestikeelseid terminineid lahti selgitavad materjalid järele jõuavad. Kui inimene soovib termini kohta Internetiotsingu abil leida põhjalikku selgitust, annab ingliskeelsete erialaterminite kasutamine oluliselt paremaid tulemusi, seetõttu oleme eestikeelsesse juttu pikkinud ka üldkasutatavaid inglikeelseid IT termineid.